Deszczowy taniec cz.2


Solistka grupy tanecznej z Czortkowa (Ukraina), podczas występu na XV Międzynarodowych Spotkaiach Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „ŹRÓDŁO 2011”

Reklamy