Niedzielna wycieczka cz. 2


W drodze powrotnej z Namysłowa, zrobiliśmy postój w Wierzbicy Górnej. Koło tak charakterystycznego kościoła nie sposób się nie zatrzymać.

Kościół pw. Św. Jacka – istniał w średniowieczu, w 1592 r. przejęty przez protestantów, obecny zbudowany w latach 1719-22, orientowany, konstrukcji szkieletowej, salowy z transeptem i kwadratową wieżą od zach., wieża w dolnej części murowana, ujęta w narożnikach boniowaniem i płycinami, wyższa kondygnacja konstrukcji szkieletowej, obniżona, nakryta prowizorycznym dachem namiotowym, w miejsce zniesionego hełmu barokowego; część wsch. zamknięta trójbocznie; narożniki transeptu ujęte pilastrami, w ramionach transeptu empory drewniane, wsparte na czterech profilowanych słupach, chór drewniany połączony z emporami biegnącymi wzdłuż ściany i nawy, wsparty na sześciu profilowanych słupach; dachy siodłowe kryte gontem; ołtarz główny ambonowy, późnobarokowy z 1729 r., kulisowy z rzeźbami; tabernakulum współczesne ołtarzowi; organy o dekoracji akantowej z pocz. XVIII w., przekształcone w 1846 r.; epitafia drewniane z 1641 r, z XVIII i XIX w.; w prowizorycznej dzwonnicy dwa dzwony z 1520 i 1544 r.

Tyle wiadomości z internetu. Od siebie dodam tylko że żałuję że nie udało nam się wejść do środka.

Reklamy