Niedzielna wycieczka cz.3


Ostatnim miejscem które odwiedziliśmy w drodze z Namysłowa był pałac w Wędryni niedaleko Olesna.

Opis zaczerpnięty z forgotten.pl

W Wędryni, małej wiosce leżącej na zachód od Olesna,w XIX wieku wzniesiony został przez barona Johanna Gottlieba von Reiswitz klasycystyczny dwór, po latach przebudowany. Kolejnym właścicielem pałacu i majątku był jego syn Berthold Alexander von Reiswitz. W 1849 roku urodziła się baronowi córka Valeska, pisarka śląska, autorka powieści i reportaży o tematyce regionalnej. W dzieciństwie wiele czasu spędzała w pałacu z ukochanym dziadkiem Johannem Gottliebem. Baron Berthold von Reiswitz był też fundatorem kaplicy przy kościele św. Anny w Oleśnie. Ostatnim właścicielem pałacu, do 1945 roku, był Johann Gottlob Freiherr von Reiswitz. Po II wojnie światowej pałac został znacjonalizowany, a następnie był wykorzystywany głównie przez PGR. Zamieszkany przez pracowników rolnych powoli ulegał dewastacji. W latach 80. ub. wieku został porzucony po pożarze i popadł w całkowitą ruinę. Jedynie zewnętrzna bryła nie uległa zbytniemu zniszczeniu i świadczy o dawnej świetności pałacu.

Reklamy